vlaanderen.be-new-2020-2.png
 
  • (0) Totaal:€ 0,00
Uw winkelwagen is nog leeg

LED VERLICHTING VLAANDEREN  voor  : BEDRIJFSHALLEN - KANTOREN - HORECA - WINKELS   Wij kenmerken ons door:  ---- Professionele topproducten    Eigen import     Eigen transport     Ruim assortiment     Garantie  2 tot 5 Jaar.

Categorieën

Uw account

UGR Waarde
Unified Glare Rating is een kengetal dat aangeeft in hoeverre er sprake is van lichthinder / verblinding. 
In NEN 12464-1 wordt in tabellen de UGR waarde voor vele verschillende soorten ruimten weergegeven. 
De gemiddelde waarde ligt tussen de 15-30. Een lage waarde staat voor weinig verblinding. 
Een waarde lager dan 10 betekent geen verblinding.

Bepalen van de UGR Waarde.
De waarde wordt bepaald door:

1. Meetpunt

Verlichting straalt licht uit. 
Hoe deze straling in het oog valt wordt bepaald door de locatie waar een persoon zich begeeft. 
Dit is bepalend voor de mate van verblinding.UGR verblinding

2. Reflectiefactoren
De grote van een ruimte en de eigenschappen van de afbakening (muren/vloer/plafond etc.) 
zijn van invloed op de mate van verblinding. 
In de voedselproductie zijn muren vaak wit-glimmend. I.v.m. hygiëne. 

3. Locatie
Deze muren reflecteren licht en zijn daarmee van invloed op de UGR. 
Hoe groter de ruimte, des te minder verblinding. 
Daarnaast is de functionaliteit van de ruimte bepalend. Voor een ruimte waar niet of nauwelijks 
omhoog wordt gekeken is UGR minder belangrijk dan in een sporthal.

4. Verlichtingsproduct UGR afscherming
Verlichtingsproducten kennen diverse waarden. Door het toepassen van een 
niet-transparante afscherming wordt de verblinding aanzienlijk verlaagd.

UGR waarde in NEN norm
Normen zijn bepaald in NEN 12464-1. Een overzicht:


Gang <28
Bedrijfshal <25
Trap en lift <25
Kantoor <19
Tekenkamer <16

Construction Products Regulation (CPR)
De nieuwe Europese wetgeving Construction Products Regulation (CPR) heeft als doel risico's tijdens brand in gebouwen te verminderen. 
Omdat CPR eisen specificeert betreffende het brandgedrag van kabels, 
zorgt deze voor een betere kwaliteitsborging. 
Hierdoor wordt het risico tot slachtoffers tijdens brand verminderd. 
Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen ('Reaction to Fire').CE-markering en Prestatieverklaring (DoP)
Vanaf 1 juli 2017 zijn fabrikanten verplicht om alle CPR-geclassificeerde kabels te leveren 
met een Prestatieverklaring (DoP) met brandclassificatie en CE-markering. 
Niet-CPR-gecertificeerde kabels mogen na deze datum niet meer in de handel worden gebracht.

Alle kabels voor permanente installatie in bouwwerken dienen vanaf 1 juli 2017 
voorzien te zijn van een CE-markering. 
Deze markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen. 
In de Prestatieverklaring staat alle informatie over het product en zijn prestaties samengevat. 
Met deze verklaring neemt de fabrikant volledige verantwoordelijkheid 
voor de conformiteit van het product met de verklaarde prestaties.